Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Δράσεις Θέσεις ΣΑΕ

Θέσεις ΣΑΕ

Το 11μελές Προεδρείο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, σε συνεργασία με τα Συντονιστικά Συμβούλια των επτά Περιφερειών, αναλαμβάνει τη μεθοδική καταγραφή προβλημάτων, εισηγήσεων, προτάσεων των Μελών του και του Απόδημου Ελληνισμού γενικότερα.

Το ΣΑΕ αναλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού, ώστε τελικός δικαιούχος- αποδέκτης να είναι ο κάθε ένας Απόδημος, ενταγμένος ή μη στις υπάρχουσες ομογενειακές οργανώσεις.

Κεντρικές θεματικές ενότητες αποτελούν η Παιδεία, ο Πολιτισμός, η Νεολαία, η Επιχειρηματικότητα. Δεδομένη είναι επίσης η θέση του ΣΑΕ στο πλαίσιο ενός παγκοσμίου συντονισμού στις προσπάθειες προάσπισης των εθνικών μας θεμάτων.

Στην προβολή και οικονομική στήριξη όλων των στόχων, προγραμμάτων και δράσεων του ΣΑΕ, θα συμβάλλει ουσιαστικά η ενεργοποίηση του Εθνικού Ταμείου Ομογενών.