Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Σχέσεις

ΣΑΕ Σχέσεις

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ (Ιστοσελίδα)

Αντικείμενο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Bουλής για τον Απόδημου Ελληνισμού είναι η διατήρηση και προαγωγή των σχέσεων και των δεσμών της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού με τον απανταχού Ελληνισμό, ο συντονισμός των δράσεων της Βουλής των Ελλήνων και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), η μελέτη των προβλημάτων των αποδήμων Ελλήνων, η προώθηση της επίλυσής τους, καθώς και η ενίσχυση των σχέσεων με τα ελληνικής καταγωγής μέλη άλλων κοινοβουλίων.

Ιστοσελίδα: www.parliament.gr

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΔΕΕ) (Ιστοσελίδα)

Η ΠΑΔΕΕ συστήθηκε το 1996 προκειμένου να δικτυώσει τα μέλη ελληνικής καταγωγής εκλεγμένα σε Νομοθετικά Σώματα μη Ελληνόφωνων χωρών. Στην πρώτη συνάντηση έλαβαν μέρος 27 ομογενείς βουλευτές.

Στόχος της Ένωσης, η οποία συνεργάζεται στενά με το ΣΑΕ , είναι η δημιουργία σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικής καταγωγής μελών κοινοβουλίων σε μη ελληνόφωνες χώρες, η ισχυροποίηση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών προσέλευσης των μελών της, καθώς και των κοινοβουλίων που εκλέγονται.

Σήμερα η ΠΑΔΕΕ αριθμεί περίπου εκατόν εβδομήντα μέλη, εκλεγμένα σε νομοθετικά σώματα και κοινοβούλια ανά τον κόσμο.

Ιστοσελίδα: www.whia.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Ιστοσελίδα)

Το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης είναι ένας θεσμός στον οποίο συμμετέχουν οι απόδημοι Έλληνες της Ευρώπης που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή περιφερειακές διοικήσεις των τόπων κατοικίας τους.

Δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2001, μετά από πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού της Ευρώπης, με την ενεργό υποστήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ιστοσελίδα: www.inioxos.gr