Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά ΣΑΕ Προεδρείο 2001-2003

2001-2003

2001-2003

Ανδρέας Α. Άθενς-Πρόεδρος
Στέφανος Ταμβάκης– Αναπληρωτής Πρόεδρος
Άγγελος Ασλανίδης – Συντονιστής Περιφέρειας Ευρώπης
Κωνσταντίνος Βερτζάγιας – Συντονιστής Περιφέρειας Ωκεανίας
Βασίλης Μαγδαληνός – Συντονιστής Περιφέρειας Ασίας-Αφρικής
Χρήστος Τομαράς – Συντονιστής Περιφέρειας Β. & Ν. Αμερικής
Χάρης Σοφοκλείδης – Συντονιστής για την Κύπρο
Κωνσταντίνος Γεωργανάς – Γραμματέας/Ταμίας
Κυριάκος Μαραγκουδάκης – Γραμματέας
Ελένη Κωνσταντινίδου – Γραμματέας
Γιώργος Παπαδόπουλος – Γραμματέας