Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Γραφεία ΣΑΕ Γραφεία Σικάγο (ΣΑΕ ΗΠΑ)

Γραφεία Σικάγο (ΣΑΕ ΗΠΑ)

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
World Council of Hellenes Abroad
801 West Adams Street
Suite 235
Chicago, Illinois 60607
U.S.A

Τηλ: +1 312 6271821
Φαξ: +1 312 6271943