Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Γραφεία ΣΑΕ Γραφεία Πρετόρια (ΣΑΕ Αφρι...

Γραφεία Πρετόρια (ΣΑΕ Αφρικής)

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
37 Corner Lynwood & Roper Street
Brooklyn
Πρετόρια
Νότια Αφρική
0028

Τηλ: +27 12 3624093
Φαξ: +27 12 3624094