Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Γραφεία ΣΑΕ Γραφέιο Μόσχα (ΣΑΕ χωρών πρ...

Γραφέιο Μόσχα (ΣΑΕ χωρών πρώην ΕΣΣΔ)

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
Bld. 26/2 Zoologicheskaya str.
Μόσχα 123056
Ρωσία

Τηλ: +7 8632 67 90 11
Φαξ: +7 8632 67 98 71