Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Γραφεία ΣΑΕ Γραφέιο Αλεξάνδρειας (Πρόεδ...

Γραφέιο Αλεξάνδρειας (Πρόεδρος ΣΑΕ)

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
69, Alexander the Great Str.
Chatby, 21131 Αλεξάνδρεια
Αίγυπτος

Τηλ: +20 3 4864969
Φαξ: +20 3 4863843