Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ ΗΠΑ Συνέντευξη του Συντονιστή Ν...

ΣΑΕ ΗΠΑ

Send | Print | RSS ΣΑΕ ΗΠΑ '
Νέα Υόρκη03.12.2008

Ερ. Πράγματι εντυπωσιακές οι παρουσιάσεις σας, αν σκεφτεί κανείς ότι το δίκτυο Νεολαίας ιδρύθηκε πριν ένα μόλις μήνα.

Απ. Είναι λίγο περισσότερο από ένα μήνα που δουλεύουμε πάνω σ’ αυτές τις πρωτοβουλίες. Ήταν ευχάριστη έκπληξη και για μας από τη θερμή υποδοχή που τύχαμε από τα μέλη του ΣΑΕ. Πιστεύουμε πως πρόκειται για την πλέον ευρεία και στοχευμένη προσπάθεια των περασμένων χρόνων για την προσέγγιση της Ελληνοαμερικανικής νεολαίας, με στόχο να την κάνουν να επιστρέψει στις ρίζες της και να την ενσωματώσουν στις διαφορετικές κοινότητες, φέρνοντάς την πιό κοντά με το ελληνικό στοιχείο της χώρας τους.

Ερ. Πως φτάσατε στη δημιουργία αυτών των έξι ομάδων εργασίας;

Απ. Οι πρωτοβουλίες μας δομήθηκαν σε έξι διαφορετικές επιτροπές, και στην προσυνεδριακή συνέλευση που έγινε τον Ιούνιο εισηγηθήκαμε ορισμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες εμπλουτίστηκαν τον Οκτώβριο με άλλες που ήλθαν στο προσκήνιο από άλλα μέλη. Έτσι αποφασίσαμε να οργανώσουμε καν να θέσουμε το πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών, με στόχο να επιτύχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και καθαρούς στόχους στις προσπάθειές μας, μέσω 6 επιτροπών: πολιτισμού, επικοινωνιών, επαγγελματικού προσανατολισμού, περιβάλλοντος, οικονομικών και κοινωνικής.

Ερ. Υποθέτω ότι κάθε επιτροπή είναι πλαισιωμένη με διάφορα άτομα. Απ. Σωστά.

Ερ. Και όπως είπατε στην ομιλία σας περί τα 80 άτομα συμμετέχουν συνολικά.

Απ. Ακριβώς. Έχουμε 80 αντιπροσώπους. Αυτό που παρακολουθήσατε ήταν οι παρουσιάσεις των επικεφαλής των επιτροπών, αλλά πίσω από κάθε υπεύθυνο υπάρχουν 1- και κάποτε 20 αντιπρόσωποι οι οποίοι εργάζονται στις διάφορες πρωτοβουλίες.

Ερ. Και αντιπροσωπεύουν διάφορους οργανισμούς;

Απ. Αντιπροσωπεύουν όλους τους οργανισμούς που ανήκουν στο ΣΑΕ.

Ερ. Ποιές οι αντιδράσεις των οργανισμών στους οποίους ανήκουν; Γνωρίζουν τι κάνουν οι αντιπρόσωποί τους; Θέλουν κι αυτοί να συμμετάσχουν;

Απ. Η ανταπόκριση είναι αυτή τη στιγμή πολλή θετική κι αυτό είναι απόλυτα κατανοητό, αφού δεν προσβλέπουμε στο να αντικαταστήσουμε ή να υποσκελίσουμε ο,τιδήποτε έχει γίνει από τους διάφορους ελληνικούς οργανισμούς εδώ στις ΗΠΑ. Προσπαθούμε να επεκτείνουμε ό,τι έχει γίνει και να παράσχουμε μία πλατφόρμα γι’ αυτούς τους οργανισμούς που είναι μικροί ή εκκολαπτόμενοι ώστε να δημιουργήσουν, να επεκταθούν και να προσελκύσουν νέους μέσω διαφορετικών πρωτοβουλιών.

Μέσω του διαύλου της επικοινωνίας που προσφέρουμε σ’ ένα πολύ ευρύ πρίσμα πρωτοβουλιών, ελπίζουμε ότι θα επηρεάσουμε τους πόρους των Ελληνοαμερικανικών Κοινοτήτων σ’ όλη τη χώρα για να προσεγγίσουν νέους και να τους φέρουν πίσω στις διάφορες κοινότητες της χώρας.

Ερ. Πολλές φορές είναι ευκολότερο να πάτε εσείς στους διάφορους οργανισμούς και να τους παρουσιάσετε τα σχέδιά τους, απ’ ότι οι οργανισμοί σε σας. Σχεδιάζετε ν έλθετε απευθείας σε επαφή με τη νεολαία της Αρχιεπισκοπής κι άλλες νεολαίες;

Απ. Οπωσδήποτε, προσβλέπουμε να εργαστούμε με όλους τους υπάρχοντες οργανισμούς νεολαίας και τους εκπροσώπους τους. Κατ’ ακρίβεια πολλοί απ’ αυτούς είναι ήδη μέρος του δικτύου νεολαίας κι οι αντιπρόσωποί τους εργάζονται πάνω στις διάφορες πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα επίπεδα και δεν ανταγωνίζονται άλλες. Προσβλέπουμε στο να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε από όλους τους οργανισμούς στις ΗΠΑ.

Ερ. Οι ενήλικες έχουν τις διαφορές τους, ή άλλοτε δεν ξέρουν καν ποιες είναι οι διαφωνίες τους, απλά διαφωνούν. Πως βλέπετε αυτές τις διαφωνίες εσείς οι νέοι;

Απ. Απλά τις απορρίπτουμε. Δεν πιστεύουμε πως οι διαφωνίες έχουν θέση σ’ ένα οργανισμό που υπηρετεί μία κοινότητα, μία εθνότητα. Τα οποιαδήποτε επιχειρήματα πρέπει να είναι πάνω στο πως θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, αντί για ζητήματα που αρκετές φορές έρχονται από έξω. Έχουμε δημιουργήσει έναν οργανισμό που βασίζεται στην ενότητα, τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό και μέχρι στιγμή έχουμε φέρει πολύ μεγάλα αποτελέσματα, προσβλέποντας σε περαιτέρω πρόοδο.

 
Share |

ΣΑΕ ΗΠΑ