Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις Ομογένεια / Ελλάδα Προγράμματα για νέους εργαζ...

Ομογένεια / Ελλάδα

Send | Print | RSS Ομογένεια / Ελλάδα '
Προγράμματα για νέους εργαζόμενους και πτυχιούχους
Αθήνα05.12.2008

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Καινοτομίας – HCDI υποστηρίζοντας την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των Ελληνικών μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων, τοποθετεί νέους εργαζομένους ή πρόσφατα πτυχιούχους, για εξάμηνη πρακτική σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci.

Το Leonardo Da Vinci-Μέτρο Κινητικότητα είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Education & Culture) που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση.

Μέσω των σχεδίων του μέτρου Κινητικότητα, νέοι εργαζόμενοι από όλη την Ευρώπη μπορούν να λάβουν υποτροφία προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε κάποια άλλη χώρα της Ε.Ε., πλην της δικής τους. Οι υποτροφίες αυτές δίνονται σε νομικά πρόσωπα που τις διαχειρίζονται εκ μέρους των δικαιούχων και διαφέρουν ανάλογα με την διάρκεια και την χώρα της κατάρτισης. Οι υποτροφίες καλύπτουν τα μεταφορικά, την διαβίωση αλλά και την ασφάλιση του εργαζόμενου.

Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci συνεπώς σας δίνει την ευκαιρία:

1. Να αποστείλετε τους εργαζόμενους σας σε κάποια επιχείρηση της Ευρώπης προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να έρθουν σε επαφή με την αγορά που σας ενδιαφέρει.

2. Εάν είστε πρόσφατα πτυχιούχος μπορείτε να εργαστείτε για 24 εβδομάδες σε κάποια άλλη χώρα της Ε.Ε. αποκτώντας Ευρωπαϊκή εργασιακή και πολιτιστική εμπειρία.

Ήδη τα εγκεκριμένα προγράμματα του Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας – HCDI προσφέρουν 14 ακόμα υποτροφίες διάρκειας 24 εβδομάδων στις χώρες:

ΤΣΕΧΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΤΟΥΡΚΙΑ

Εάν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε ως νέος εργαζόμενους, ή πρόσφατα πτυχιούχος σε κάποια από τις παραπάνω χώρες μπορείτε μέχρι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008 να στείλετε το βιογραφικό σας στην Αγγλική γλώσσα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@esyne.gr ή mobility@helmac.eu καθώς και να μας δηλώσετε σε ποιά από τις 5 παραπάνω χώρες, σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε την εργασιακή σας εμπειρία φεύγοντας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008.

 
Share |

Ομογένεια / Ελλάδα