Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις Ομογένεια / Ελλάδα Τακτική Γενική Συνέλευση κα...

Ομογένεια / Ελλάδα

Send | Print | RSS Ομογένεια / Ελλάδα '
Στουτγάρδη02.01.2009

Τη νέα Συντονιστική Επιτροπή της θα αναδείξει η Νεολαία της Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης (Ο.Θ.Σ.Ε.), στο πλαίσιο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου και ώρα 11:00, στη Στουτγάρδη (SSC Vereinsgaststätte, TALSTRASSE 210 70372 STUTTGART, δίπλα στο Daimler Stadion).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νεολαία της Ο.Θ.Σ.Ε., βάσει του άρθρου 8 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Θρακικής Νεολαίας της Ο.Θ.Σ.Ε., που ιδρύθηκε στο τέλος του 2005, ο κάθε σύλλογος μέλος της, έχει το δικαίωμα να στείλει 4 νέους αντιπροσώπους, ηλικίας 16 έως 30 ετών.

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι νέοι από 16 μέχρι 30 ετών, που έχουν Θρακική καταγωγή τουλάχιστον από ένα γονέα και έχουν εκλεγεί από το σύλλογό τους ως εκπρόσωποι για την Γενικής Συνέλευσης της Θρακικής Νεολαίας στην Ευρώπη. Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν οι νέοι από 18 μέχρι 30 ετών.

Από κάθε σύλλογο μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα από 1 έως 3 νέοι. Προτάσεις για συμπληρωματικά θέματα στην ημερήσια διάταξη μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι την έγκριση της ημερήσιας διάταξης.

Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Εκλογή προεδρείου
2. Έγκριση Η.Δ.
3. Έκθεση πεπραγμένων της απερχόμενης Σ.Ε.
4. Τοποθετήσεις – Προτάσεις
5. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής
6. Εκλογή νέας Σ.Ε.

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο Πρόεδρος και η Γραμματέας της Θρακικής Νεολαίας της Ο.Θ.Σ.Ε, Παναγιώτης Φεζουλίδης και Χρυσούλα Καζακίδου.

 
Share |

Ομογένεια / Ελλάδα