Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Πιστοποίηση του Ιδρύματος Α...

ΣΑΕ

Send | Print | RSS ΣΑΕ '
Πιστοποίηση του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού κατά ISO
Θεσσαλονίκη15.05.2009

Το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία, σε συνεργασία με την COSMOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, την εφαρμογή και πιστοποίηση των Υπηρεσιών του κατά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 από τον φορέα πιστοποίησης European Quality Assurance Hellas (EQA).

Το πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στο πιστοποιητικό αφορά τον Σχεδιασμό, την Ωρίμανση, τον Προγραμματισμό, την Υλοποίηση & την Οικονομική Διαχείριση Έργων & Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διαχειριστικής επάρκειας, προκειμένου το Ίδρυμα να λειτουργήσει ως δικαιούχος πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΠΑ).

Η πιστοποίηση έχει τριετή ισχύ, Μάιος 2012, ενώ κάθε χρόνο θα πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις επιτήρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού με τις υποχρεώσεις του.

Δελτία τύπου / ΣΑΕ – Πιστοποίηση του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού κατά ISO

 
Share |

ΣΑΕ