Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Θέσεις του ΣΑΕ για την ψήφο... Κείμενο Εργασίας του Προεδρ...

Κείμενο Εργασίας του Προεδρείου για την ψήφο των Αποδήμων

23.07.2009

ΕΚΘΕΣΗ

Επί του κειμένου εργασίας
«Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό»:

Κείμενο Εργασίας και Έκθεση ΣΑΕ για την ψήφο των Αποδήμων (PDF)