Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Θέσεις του ΣΑΕ για την ψήφο... Αποστολή Θέσεων ΣΑΕ για Ψήφ...

Αποστολή Θέσεων ΣΑΕ για Ψήφο Αποδήμων

12.10.2009

Α.Π. 453/291 Α

Κύριο Γιάννη Ραγκούση
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κύριο Χάρη Παμπούκη
Υπουργό Επικρατείας

Κύριο Δημήτρη Δρούτσα
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών

Κύριο Κωνσταντίνο Ρόβλια
Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κύριο Σπύρο Κουβέλη
Υφυπουργό Εξωτερικών

Κοινοποίηση: Προεδρείο ΣΑΕ

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις θέσεις, απόψεις και δράσεις στις οποίες έχει προβεί από το 2007 το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού σχετικά με το θέμα της «Ψήφου των Αποδήμων», επί ευκαιρία μάλιστα της κατάθεσης του νέου εκλογικού νόμου, όπως έχει προαναγγελθεί.

Επί των προσχεδίων και του νομοσχεδίου σχετικά με την «Άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τους τόπους διαμονής, των Ελλήνων του Εξωτερικού», που κατατέθηκαν από τον Μάιο 2007 μέχρι και τον Μάρτιο 2009, το Προεδρείο του ΣΑΕ έθεσε υπόψη όλων των οργάνων του (Προεδρείο, Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών, Περιφερειακές Συνελεύσεις) τα συγκεκριμένα νομικά κείμενα και καταλήξαμε στους εξής κύριους άξονες:

1.Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και κάλπη

2.Δημιουργία εκλογικών περιφερειών αποδήμων και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς τους αντιπροσώπους στην Βουλή που να αντιπροσωπεύουν τον ελληνισμό των 5 (πέντε) ηπείρων

Θεωρούμε επίσης αναγκαία την καταγραφή των εν δυνάμει ψηφοφόρων στην περίπτωση που ψηφιστεί σχετικό νομοσχέδιο.

Κατόπιν των παραπάνω και αξιοποιώντας τον εισηγητικό μας ρόλο, αναθέσαμε σε ομάδα νομικών στην οποία συμμετείχαν καθηγητές του Αστικού και Συνταγματικού Δικαίου, την σύνταξη ενός κειμένου εργασίας σε μορφή προσχεδίου νόμου, το οποίο να αποτυπώνει τις παραπάνω θέσεις.

Το συγκεκριμένο κείμενο, αφού συζητήθηκε στο Προεδρείο του ΣΑΕ, κατατέθηκε στους Υπουργούς Εσωτερικών και Εξωτερικών και στο Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής στις 15.7.2009 και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΣΑΕ (www.sae.gr) για ανοικτή διαβούλευση.

Προς ενημέρωση και διευκόλυνσή σας επί του θέματος, επισυνάπτουμε το σχετικό κείμενο.

Το Προεδρείο μου κι εγώ προσωπικά παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση και συνεργασία .

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Στέφανος Π. Ταμβάκης
Πρόεδρος

Συνημμένα: (1) κείμενο.

Κείμενο Εργασίας του Προεδρείου για την ψήφο των Αποδήμων