Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ωκεανίας Νέα Ελληνικά στο Εθνικό Πρό...

ΣΑΕ Ωκεανίας

Send | Print | RSS ΣΑΕ Ωκεανίας '
Σύδνεϋ01.02.2011

Το ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι οι συστηματικές και πολύπλευρες ενέργειες του Ελληνισμού της Αυστραλίας για να συμπεριληφθούν τα Νέα Ελληνικά στο Εθνικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Γλωσσών για ολόκληρη την Αυστραλία στέφτηκαν με επιτυχία και η νεοελληνική γλώσσα προτείνεται να είναι μια από τις έντεκα επίσημες γλώσσες του νέου προγράμματος.

Το ΣΑΕ επιθυμεί να τονίσει ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται σε όλο τον Ελληνισμό της Αυστραλίας, στη συντονισμένη κινητοποίηση όλων των φορέων και Οργανισμών του και στις υπεύθυνες και επιστημονικά πειστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών από όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί με τις εισηγήσεις τους δεν κατόρθωσαν μόνο να αποδείξουν την σημασία της Ελληνικής για την Αυστραλία του σήμερα αλλά και να αναδείξουν τη διαχρονική σημασία της γλώσσας αυτής για τον παγκόσμιο πολιτισμό καθώς επίσης και τη βαθειά και γόνιμη συγγένειά της με την αγγλική γλώσσα.

Τούτο στάθηκε επίσης εφικτό χάρη στη δυναμική παρουσία όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα οποία με θαυμαστή και ομόψυχη δράση κατόρθωσαν να αναδείξουν την ευρύτερη σημασία της Ελληνικής γλώσσας για την κοινωνική ευστάθεια, ευημερία και ανάπτυξη της σύγχρονης Αυστραλιανής κοινωνίας.

Το ΣΑΕ θα επιθυμούσε να συγχαρεί την πρωτοβουλία εκ μέρους του τύπου να συγκεντρωθούν χιλιάδες υπογραφές γεγονός που απέδειξε έμπρακτα σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι η Ελληνική είναι ένα ζωντανό κομμάτι της αυστραλιανής πραγματικότητας και θα παραμείνει τέτοιο για πολλά χρόνια ακόμη στο μέλλον .

Θα ήταν επίσης μεγάλη παράλειψη να μην τονιστεί ο καταλυτικός ρόλος πολιτικών προσωπικοτήτων, κομμάτων και κυβερνήσεων.

Όλοι τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την άμεση κινητοποίηση για την Ελληνική Γλώσσα και θα πρέπει να αισθάνονται πολύ υπερήφανοι για τα αποτελέσματα. Στο πνεύμα αυτό θα πρέπει να τονιστεί ακόμη με μεγαλύτερη έμφαση ο παραγωγικός ρόλος των πολιτικών ελληνικής καταγωγής, για τους οποίους η Ομογένεια αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανη και ακόμα το έμπρακτο ενδιαφέρον και στήριξη των προσπαθειών της ομογένειας από το Υπουργείο Παιδείας , Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδος.

Είναι φυσικά απαραίτητο να αναφερθεί ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρξε καμία συντονισμένη κίνηση και από κανέναν να αποκλειστεί η Ελληνική από το Εθνικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Γλωσσών, αλλά και η κινητοποίηση του Ελληνισμού βοήθησε τα μέγιστα. Αυτό για μια φορά ακόμη αποδεικνύει ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά αν δρούμε συντονισμένα και συσπειρωμένοι με ένα κοινό σκοπό.

Το ΣΑΕ ως συντονιστικό όργανο, θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό όλων των ενεργειών που αποσκοπούν στην διάδοση, προώθηση και καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού και λόγου.

Ως Συντονιστής του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής δεσμεύομαι να υποστηρίζω με κάθε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, όλες τις σοβαρές προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάδειξη του κύρους και της παρουσίας του Ελληνισμού σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής και πνευματικής ζωής στην περιφέρεια της Ωκεανίας .

Η φωτισμένη και ομόψυχη προσπάθεια για την αποτελεσματική διδαχή των Eλληνικών μέσω του Εθνικού Προγράμματος Διδασκαλίας Γλωσσών σε όλη την Αυστραλία χρειάζεται να συνεχιστεί και στο μέλλον. Για την ώρα πάντως απαιτείται από όλους – μαζικούς φορείς ή άτομα, ελληνικής καταγωγής ή μη -, να μελετήσουν προσεκτικά το σχετικό έγγραφο της «ΑCARA» και να υποβάλλουν σχετικές εισηγήσεις/απαντήσεις.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Αγγελόπουλος
Συντονιστής
ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

 
Share |

ΣΑΕ Ωκεανίας